Ettevõttest

Raja KT OÜ asutati 1993 aastal eesmärgiga toota ja transportida tükkturvast. Alates 1997 aastast tegeleb ettevõte hakkepuidu tootmisega.

Tänaseks on ettevõtte kasvanud üheks Eesti suurimaks hakkepuidu tootjaks. Meie aastane tootmise maht on ca 800000 kuupmeetrit hakkepuitu.

Raja KT peamisteks klientideks katlamajad, koostootmisjaamad ja mööblitööstused.
Ettevõtte missiooniks on pakkuda oma klientidele pikaajalist ning kindlat partnerlust hakkepuiduga varustamisel ja tagada sealjuures keskkonnasäästlik majandamine.

Ettevõttes töötab 2016 seisuga üle 40 kvalifitseeritud ning asjatundliku spetsialisti.

Raja KT kogemustepagas hõlmab nii suuremate, kui ka väiksemate asulate katlamajade ning koostootmisjaamade varustamist hakkepuiduga. Samuti omatakse kogemust hakkepuidu ja ümarpuidu ekspordi valdkonnas.