Ettevõttest

Raja KT OÜ asutati 1993 aastal eemärgiga toota ja transportida tükkturvast. Alates 1997 aastast tegeleb ettevõte puiduhakke tootmisega.

Tänaseks on ettevõtte kasvanud üheks Eesti suurimaks puiduhakke tootjaks. Meie aastane tootmise maht on ca 600000 kuupmeetrit hakkepuitu.

Raja KT peamisteks klientideks katlamajad, koostootmisjaamad ja mööblitööstused.
Ettevõtte missiooniks on pakkuda oma klientidele pikaajalist ning kindlat partnerlust puiduhakkega varustamisel ja tagada sealjuures keskkonnasäästlik majandamine.

Ettevõttes töötab 2012 seisuga üle 40 kvalifitseeritud ning asjatundliku spetsialisti.

Raja KT kogemustepagas hõlmab nii suuremate, kui ka väiksemate asulate katlamajade ning koostootmisjaamade varustamist puiduhakkega. Samuti omatakse kogemust puiduhakke ja ümarpuidu ekspordi valdkonnas.